Presse

Logo

Lad os bruge overskudsstrøm fra vores vindmøller til at producere brint.
Brint kan vi komme i gasnettet, og supplere naturgassen med det.
Det er en fordel både i forhold til forsyningssikkerheden og til miljøet.

Uddybning
Danmark er rig på vindmøller. De producerer til tider mere strøm end der er behov for. Brint kan fremstilles ved elektrolyse, hvor man leder elektrisk strøm gennem vand – H2O, som spaltes til H2, som er brint og til O, som er ilt. Når brint afbrændes, forbinder det sig med luftens ilt, og bliver atter til vand. Dermed er brint en 100% CO2 neutral energikilde, så længe det fremstilles ud fra vedvarende energikilder.

Borgerforslaget ”Kom Brint i Gasnettet Nu” er inspireret af de astronomisk høje priser på naturgas i kombination med en tvivlsom forsyningssikkerhed, som vi har set gennem det seneste års tid.

Formålet med borgerforslaget er at få sat fokus på, at vi faktisk allerede har det, der skal til for at mildne effekten af den nuværende energikrise og tilmed gøre miljøet en tjeneste på en og samme tid. Det er et spørgsmål om at kombinere allerede eksisterende løsninger og teknologi på en ny måde.

Hvem er jeg
Jeg hedder Per Bovbjerg. Jeg er 52 år gammel og bor i et rækkehus i Sorø, som er opvarmet med naturgas. Jeg er i lighed med mange andre personligt ramt af de høje energipriser, hvilket har været en inspirationskilde til at oprette mit borgerforslag.