Links

Brintbranchen
Brintbranchen er hovedorganisationen for brint og PtX i Danmark. Brintbranchen forener alle, som arbejder med brint, PtX, og brændselsceller.
https://brintbranchen.dk/

Gasfakta
Gasfakta formidler fakta om gas i Danmark – fra produktion til anvendelse. Gasfakta.dk samler viden og information på én platform, som tager udgangspunkt i gassens aktuelle situation og gassens rolle i den grønne omstilling af energisystemet.
https://www.gasfakta.dk/

Green Power Denmark
Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og fungerer som talerør for den danske energisektor. Green Power Denmark har ca. 1.500 medlemmer og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energien.
https://greenpowerdenmark.dk/

Energinet
Energinets formål er at eje, drive og udbygge overordnet energiinfrastruktur og varetage opgaver med sammenhæng hertil og herved bidrage til udviklingen af en klimaneutral energiforsyning. Energinet skal varetage hensyn til forsyningssikkerhed, klima og miljø samt sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene og effektivitet i sin drift.
https://energinet.dk/