Vand er Ilt og Brint

Vand består af to dele brint og en del ilt.
De to dele kan man skille ad ved at lede strøm gennem vandet.