Hvad er Brint?

Brint er en gasart, som er lettere end luft og naturgas. Brint findes der store mængder kemisk bundet brint i vand (H2O) og i olie- og gasprodukter, som fx metan (CH4)

Hvad er Naturgas?

Naturgas består nemlig primært af metan (CH4), hvilket betyder, at der er et højt indhold af brint. Det giver et lavere CO2 udslip, cirka 60 % CO2 i forhold til, hvis man skal have samme energimængde fra kul

Vand er Ilt og Brint

Vand består af to dele brint og en del ilt.
De to dele kan man skille ad ved at lede strøm gennem vandet.

Godt resultat for projektet Brintinjektion i gasnettet

Kan gasnettet, der er bygget i 1986, bruges til at distribuere den store mængde fluktuerende energi fra vedvarende energi fra vind og sol, når elproduktionen herfra omdannes til brint gennem elektrolyse? Svaret er ja, og spørgsmålet er så hvor meget, når brintmolekylerne er mindre end naturgasmolekylerne.