Naturgas er et fossilt brændsel, der ligesom kul og olie er dannet ud fra planter og andre organismer, som i løbet af millioner af år er blevet omdannet under intenst tryk og høje temperaturer. Gassen dannes primært ved opvarmning af organisk materiale i kildebjergarter og kul eller ved termisk omdannelse af olie.

Naturgas består nemlig primært af metan (CH4), hvilket betyder, at der er et højt indhold af brint. Det giver et lavere CO2 udslip, cirka 60 % CO2 i forhold til, hvis man skal have samme energimængde fra kul.

Kilde: Experimentarium