Brint (Hydrogen, kemisk symbol: H2) er det oftest forekommende grundstof i universet. Brint er en gasart, som er lettere end luft og naturgas. Brint findes ikke naturligt i ren form i atmosfæren eller i undergrunden. Derimod findes der store mængder kemisk bundet brint i vand (H2O) og i olie- og gasprodukter, som fx metan (CH4).

Når ren brint brændes dannes der kun vand, hvilket er en af årsagerne til, at brint er en interessant energibærer. En anden væsentlig årsag er, at brint kan produceres via elektrolyse, hvor vand vha. elektricitet spaltes i brint og ilt. Brinten kan så efterfølgende lagres som brint eller omdannes til metangas eller til metanol eller andre flydende brændstoffer.

Brinten kan derfor medvirke til den grønne omstilling, fordi de stadig større mængder vind- og solbaseret elproduktion kan omdannes til brint, når der ikke er behov for el. Og når der på et senere tidspunkt er underskud af el, kan brint omdannes til el igen. Brint kan derfor både skabe balance mellem produktion og forbrug af el og levere fremtidens grønne brændstoffer til transportsektoren – de såkaldte e-fuels.

Kilde: Gasfakta