Velkommen til denne hjemmeside, som uddyber borgerforslaget “Kom Brint i Gasnettet Nu” med relevante artikler, video og baggrundsstof.

Læs borgerforslaget “Kom Brint i Gasnettet Nu” nedenunder.

Læs Borgerforslag

Naturgassen i vores gasnet er blevet en kostbar og uforudsigelig energikilde. Samtidigt er der fare for gasmangel. Til gengæld har vi masser af vind og vindmøller. Derfor bør vi omdanne overskudsstrømmen fra vores vindmøller til brint, og komme det i vores gasnet.

Brint er en yderst brændbar gasart, som kan fremstilles ud fra almindeligt vand. Brint er så brændbart, at det anvendes som raketbrændstof. Når brint brændes af, omdannes det til rent vand, og intet andet. Vand består af to tredjedele brint. Brint kan fremstilles ved at lede elektrisk strøm fra blandt andet vindmøller gennem vand.

Forsøg foretaget her i Danmark viser, at det er muligt at erstatte op til 15% af naturgassen i vores gasnet med brint uden de store problemer.

Lad os se at komme brint i gasnettet nu!!

Læs Bemærkninger til Borgerforslag

Der er flere fordele i forbindelse med borgerforslaget. De tydeligste fordele, er at vi kan fremstille brændstof ved hjælp af vindenergi og vand, og benytte det eksisterende gasnet til at fordele den. Det er et plus i forhold til forsyningssikkerheden, som lige nu er under kraftig pres.

Som et ekstra plus, er det også en fordel i forhold til den grønne omstilling. At erstatte naturgas og andre fossile brændstoffer med brint, er en hel igennem CO2 neutral løsning, så længe vi fremstiller brinten ud fra vedvarende energikilder som vindenergi eller sol. Brint forurener ikke når man brænder det af. Brint omdannes til 100% rent vand, når man brænder det af.

Som nævnt i borgerforslaget er der forskningsmæssigt belæg for, at op til 15% af naturgassen i vores gasnet kan erstattes med brint uden de store problemer.

I et forsøg foretaget af et samarbejde mellem Energinet, Evida, Dansk Gasteknisk Center og IRD Fuel Cells viser det sig, at det er muligt at supplere op til 15% af naturgassen med brint i et naturgasnet, der er bygget tilbage i 1986.

Resultaterne af det samarbejde er samlet i forskningsrapporten ”Brint på gasnettet”, som er at finde på Energinets hjemmeside.

Det er den forskningsrapport, som dette borgerforslag hviler på.

Fuld rapport – Energy Storage – Hydrogen injected into the Gas Grid via electrolysis field test

Projektet har demonstreret transport af op til 15 % brint i naturgas i et lukket højtrykstestsystem, som består af komponenter og infrastruktur fra såvel transmissions- som distributionsnettet.

Godt resultat for projektet Brintinjektion i gasnettet

Kan gasnettet, der er bygget i 1986, bruges til at distribuere den store mængde fluktuerende energi fra vedvarende energi fra vind og sol, når elproduktionen herfra omdannes til brint gennem elektrolyse? Svaret er ja, og spørgsmålet er så hvor meget, når brintmolekylerne er mindre end naturgasmolekylerne.

Når vindmøllekraft bliver til brint og naturgas

Vindmøller producerer strøm, når det blæser, men vi har også brug for strøm, når ikke det blæser. En løsning på dette problem er at lave vindmøllestrøm om til brint og naturgas.

Vand er Ilt og Brint

Vand består af to dele brint og en del ilt.
De to dele kan man skille ad ved at lede strøm gennem vandet.

Hvad er Naturgas?

Naturgas består nemlig primært af metan (CH4), hvilket betyder, at der er et højt indhold af brint. Det giver et lavere CO2 udslip, cirka 60 % CO2 i forhold til, hvis man skal have samme energimængde fra kul

Hvad er Brint?

Brint er en gasart, som er lettere end luft og naturgas. Brint findes der store mængder kemisk bundet brint i vand (H2O) og i olie- og gasprodukter, som fx metan (CH4)